Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý như thế nào? Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý có gì khác so với lập báo cáo theo tháng? Cũng Taxkey tìm hiểu.

1. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn.

Nếu trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0).

Các doanh nghiệp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng, khi có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp được chuyển sang báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

>>>Xem thêm: Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

2. Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

2.1. Hình thức nộp online

Việc lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý thông thường sẽ được thực hiện trên phần mềm HTKK. Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý như sau:

♣ Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống phần mềm HTKK.

♣ Bước 2: Vào Menu, chọn “Hóa đơn”, chọn “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC)”

♣ Bước 3: Click chuột vào “Kỳ báo cáo”. Mặc định sẽ là quý hiện tại. Chọn các phụ lục cần kê khai: “Kỳ báo cáo cuối cùng” hoặc “Chuyển địa điểm”. Rồi chọn “Đồng ý”.

Sau đó, màn hình hiện ra mẫu BC26/AC.

♣ Bước 4: Điền đầy đủ các chỉ tiêu ở các cột trên báo cáo:

+ Cột  “Mã loại hóa đơn”: Click hình mũi tên đi xuống ở bên phải và chọn loại hóa đơn.

+ Cột 2: “Tên loại hóa đơn”

Phần mềm sẽ tự động nhảy Tên loại hóa đơn theo Mã loại hóa đơn.

+ Cột 3: ” Ký hiệu mẫu hóa đơn”:

Phần mềm sẽ tự nhảy nhưng chỉ hiển thị ra 01/GTKT hoặc 02/GTTT. Bạn phải điền nốt các hậu tố theo đúng ký hiệu mẫu hóa đơn của Công ty. (Ở góc trên cùng bên phải của hóa đơn).

+ Cột 4: ” Ký hiệu hóa đơn”

Lấy thông tin ở góc phải của hóa đơn để điền vào.

+ Cột 5: “Tổng số”

Phần mềm tự nhảy, không cần điền.

+ Cột 6,7: “Số tồn đầu kỳ”

Cột “từ số”: Điền số hóa đơn chưa lập nhỏ nhất.

Cột 7 “đến số”: điền số hóa đơn lớn nhất trong đã làm thông báo sử dụng.

+ Cột số 8, 9 “số mua/phát hành trong kỳ”

Là số hóa đơn đặt in mà kỳ này các bạn đã làm thông báo phát hành, hoặc số hóa đơn bán hàng mà kỳ này các bạn đã mua của Chi cục thuế. Nếu trong kỳ bạn không mua hóa đơn của chi cục thuế hoặc không phát hành thêm hóa đơn thì 2 cột này bỏ trống.

+ Cột 10, 11, 12: “Tổng số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy”

Máy tự tổng hợp.

+ Cột 15: “Số xóa bỏ”

Là số hóa đơn đã lập nhưng do các bạn viết sai nên phải xóa bỏ. Phải điền đầy đủ tất cả các số hóa đơn xóa bỏ.

+ Cột 19: “Số hủy”

Là những hóa đơn được hủy 
Chú ý: Khi đưa các số hóa đơn hủy hoặc xóa bỏ vào phần mềm các bạn phải gõ đủ 7 chữ số của 1 số hóa đơn. Và ngăn cách giữa các số bằng dấu chấm phẩy “;”. Không sử dụng dấu cách.

>>>Xem thêm: Phân biệt xóa bỏ và hủy bỏ hóa đơn trên báo cáo sử dụng hóa đơn

+ Cột số 13: ” Số lượng hóa đơn đã sử dụng”

Điền số lượng hóa đơn đã xuất ra. Không bao gồm các số đã xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ.

Cột 13 = Số hóa đơn viết cuối cùng trong kỳ – Số hóa đơn viết đầu tiên trong kỳ + 1 – Các số hóa đơn xóa bỏ, mất, hủy. 

+ Cột 20, 21, 22: “Tồn cuối kỳ”

Phần mềm tự nhảy, bạn không cần điền.

♣ Bước 5: Nhập các thông tin:

Người lập biểu: Nhập kiểu text.

Người đại diện theo pháp luật:

Ngày lập báo cáo: Mặc định là ngày hiện tại. Cho phép sử nhưng không được lớn hơn ngày hiện tại.

♣ Bước 6: Ấn nút “Ghi”. Nếu có sai sót, phần mềm sẽ tự động báo.

♣ Bước 7: Ấn nút ” Kết xuất XML” rồi nộp cho cơ quan thuế.

2.2. Hình thức nộp trực tiếp

Các bạn cần làm theo mẫu báo cáo ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Trên đây là cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý. Nếu khách hàng còn có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

>>>Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế giá rẻ chất lượng tại Hà Nội 

Comments are closed.