Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng kèm theo bảng kê chi tiết

Khi lập hóa đơn có nhiều hàng hóa, có thể kèm theo bảng kê. Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng kèm theo bảng kê chi tiết như thế nào? Cùng Taxkey tìm hiểu.

1. Hóa đơn giá trị gia tăng kèm theo bảng kê chi tiết

Căn cứ theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC, người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn. Trường hợp này được áp dụng khi lập hóa đơn có danh mục hàng hóa dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn.

>>>Xem thêm: Cách viết hóa đơn có nhiều hàng nhiều dòng

2. Các viết hóa đơn giá trị gia tăng kèm theo bảng kê chi tiết

♣ Nội dung ghi trên hóa đơn:

Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số…, ngày…, tháng…. năm…”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.

Các tiêu thức khác ghi trên hóa đơn như bình thường.

>>>Xem thêm: Những nội dung trên hóa đơn giá trị gia tăng đã lập

♣ Nội dung trên bảng kê

– Bảng kê do người bán hàng tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa. Nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:

+ Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế.

+ Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền.

+ Trường hợp người bán hàng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng”, “tiền thuế giá trị gia tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế giá trị gia tăng) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

– Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số… Ngày… tháng…. năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

– Trường hợp bảng kê có hơn một  trang thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

– Số bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn. Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

Lưu ý: Mặt hàng có thuế suất thuế giá trị gia tăng khác nhau, thì phải lập riêng hoá đơn giá trị gia tăng cho từng loại thuế suất.

3. Ví dụ minh họa

Để hình dung rõ hơn, khách hàng có thể theo dõi ví dụ sau:

Ví dụ: 

Ngày 12/2/2018, Công ty A bán cho công ty B 12 bộ điều hòa. Trong đó mỗi bộ là 1 mã hàng khác nhau. Thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%. Vì vậy công ty phải lập hóa đơn kèm theo bảng kê chi tiết tên các mặt hàng như sau:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng  Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6 = 4×5
01 Điều hòa các loại \ \ \ 180.000.000
  (Kèm theo bảng kê số 015. Ngày 12 tháng 2 năm 2018)        
           
Cộng tiền hàng:                                                                                                             180.000.000
Thuế suất GTGT: 10%; Tiền thuế GTGT:                                                                        18.000.000

Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                                            198.000.000

Số tiền viết bằng chữ:                                  Một trăm chín mươi tám triệu đồng

4. Lưu ý đối với hóa đơn giá trị gia tăng điện tử

Đối với hóa đơn điện tử không được kèm theo bảng kê. Hóa đơn điện tử có nhiều số dòng. Khi lập hóa đơn điện tử, người bán sẽ phải điền đầy đủ các loại mặt hàng vào hóa đơn.

Khi chuyển đổi hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy. Lúc này mới được lập bảng kê và kèm theo hóa đơn chuyển đổi. Hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành chứng từ giấy thì chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử. Không có hiu lực để giao dch, thanh toán. Trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

>>>Xem thêm: Các loại hóa đơn sử dụng trong doanh nghiệp hiện nay

Trên đây là cách viết hóa đơn giá trị gia tăng kèm theo bảng kê chi tiết. Nếu có điều gì thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi.

>>>Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói uy tín nhất   

Comments are closed.