Điều chuyển hàng giữa các chi nhánh có phải xuất hóa đơn

Trong quá trình sản xuất, các công ty sẽ thực hiện xuất điều chuyển giữa các kho để phục vụ cho công tác bán hàng. Điều chuyển hàng giữa các chi nhánh có phải xuất hóa đơn hay không? Trường hợp nào phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi điều chuyển hàng giữa các chi nhánh? 

1. Thời điểm xuất hóa đơn

Thời điểm xuất hóa đơn bán hàng là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cho người mua.

Thời điểm xuất hóa đơn cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ. Không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

>>>Xem thêm: Thời điểm xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng hóa, dịch vụ

2. Xuất hóa đơn điều chuyển hàng giữa các chi nhánh

Căn cứ theo Điểm 2.6 Khoản 2 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, khi điều chuyển hàng hóa giữa các chi nhánh vẫn phải xuất hóa đơn.

Tổ chức kinh doanh kê khai  nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hóa cho các chi nhánh có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn chứng từ:

+ Sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng

+ Sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ. 

Đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển. Để cơ sở giao hàng lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh. 

Đối với chi nhánh độc lập, điều chuyển hàng giữa các chi nhánh vẫn xuất hóa đơn như bán hàng thông thường. 

Đối với những hàng hóa xuất luân chuyển phục vụ quá trình sản xuất thì không cần phải xuất hóa đơn

>>>Xem thêm: Xuất hóa đơn cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc

3. Điều chuyển hàng giữa các chi nhánh phải có hóa đơn

Việc điều chuyển hàng giữa các chi nhánh phải có hóa đơn.

Nếu không có hóa đơn khi vận chuyển có thể sẽ bị phạt. Tùy vào mức độ sẽ đưa ra mức phạt cụ thể.

>>>Xem thêm: 

Mức phạt vận chuyển hàng hóa trên đường không có hóa đơn  

Cách xuất hóa đơn bán hàng kèm theo chi phí vận chuyển  

Trên đây là bài viết “Điều chuyển hàng giữa các chi nhánh có phải xuất hóa đơn?”. Khách hàng còn có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc. 

Ngoài ra, khách hàng có thể tham khảo dịch vụ kế toán thuế của chúng tôi.  

Comments are closed.