Hóa đơn điện tử là gì? Tìm hiểu về hóa đơn điện tử

Từ ngày 1/11/2018, sẽ áp dụng hóa đơn điện tử trong doanh nghiệp. Hóa đơn điện tử là gì? Hóa đơn điện tử gồm những loại nào?…. Rất nhiều các câu hỏi liên quan về vấn đề hóa đơn điện tử. Taxkey sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc về vấn đề này. 

1. Hóa đơn điện tử là gì?

Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của luật kế toán.

Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử bng phương tiện điện tử. Bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế. Bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua. Bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khi tạo t máy tính tin có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

2. Các loại hóa đơn điện tử

Các loại hóa đơn điện tử được quy định tại Điều 5 Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Bao gồm:

– Hóa đơn giá trị gia tăng:

Áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hóa đơn giá trị gia tăng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

– Hóa đơn bán hàng:

Áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trc tiếp. Hóa đơn bán hàng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

– Các loại hóa đơn khác

Gồm: Tem điện tử; vé điện tử; thẻ điện tử; phiếu thu điện tử; phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử; hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung quy định tại Điều 6 Ngh đnh 119/2018/NĐ-CP.

>>>Xem thêm: Các loại hóa đơn sử dụng trong doanh nghiệp hiện nay

3. Những nội dung trên hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử có các nội dung sau:

  • Tên hóa đơn; ký hiệu hóa đơn; ký hiệu mẫu số hóa đơn; số hóa đơn.
  • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;
  • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế);
  • Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng; thuế suất thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất; tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng; tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng;
  • Tổng số tiền thanh toán;
  • Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;
  • Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có);
  • Thời điểm lập hóa đơn điện tử;
  • Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;
  • Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có).

Nhìn chung, nội dung của hóa đơn điện tử có những điểm tương tự giống hóa đơn giấy.

>>>Xem thêm: Những nội dung trên hóa đơn giá trị gia tăng đã lập

4. Những lợi ích khi sử dụng hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử có những lợi ích sau:

– Giảm chi phí in, gửi, bảo quản, lưu trữ.

– Thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh

– Rút ngắn thời gian thanh toán do việc lập, gửi/nhận hoá đơn được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử.

– Góp phần hiện đại hóa công tác quản trị doanh nghiệp.

5. Những lưu ý cần biết khi sử dụng hóa đơn điện tử

– Hóa đơn điện tử hợp pháp được chuyển đổi thành chứng từ giấy. Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy phải bảo đảm sự khp đúng giữa nội dung của hóa đơn điện tử và chứng từ giấy sau khi chuyển đổi. Hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành chứng từ giấy thì chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi.

– Sử dụng chữ ký số trong quá trình sử dụng. Khách hàng là cá nhân, khách hàng lẻ thì không nhất thiết phải ký điện tử. Khách hàng là doanh nghiệp thì bắt buộc phải sử dụng chữ ký số để ký. Đối với hóa đơn mua hàng là điện, nước, viễn thông, khách hàng không nhất thiết phải có chữ ký của người mua và dấu của người bán.

– Hóa đơn điện tử không có khái niệm liên. Bên phát hành hóa đơn (bên bán), bên tiếp nhận hóa đơn (bên mua) và Cơ quan thuế cũng khai thác dữ liệu trên 1 bản hóa đơn điện tử duy nhất.

>>>Xem thêm: Thời điểm xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng hóa, dịch vụ

Khách hàng vừa xem bài viết “Hóa đơn điện tử là gì? Tìm hiểu về hóa đơn điện tử”. Nếu khách hàng có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

Taxkey cung cấp dịch vụ kế toán thuế. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ chất lượng tốt, uy tín và giá cả hợp lý. Nếu khách hàng quan tâm, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. 

Comments are closed.