Cách kê khai thuế cho chi nhánh hạch toán độc lập và phụ thuộc

Hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc là hình thức hạch toán thuế của chi nhánh doanh nghiệp. Kê khai thuế cho chi nhánh hạch toán độc lập như thế nào? Taxkey sẽ giải đáp thắc mắc của quý khách hàng ngay sau đây.

1. Kê khai lệ phí môn bài

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC, việc kê khai lệ phí môn bài của chi nhánh hạch toán độc lập và chi nhánh hạch toán phụ thuộc như sau:

♣ Đối với chi nhánh hạch toán độc lập: Kê khai tại chính chi nhánh đó

♣ Đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc: 

+ Chi nhánh hạch toán phụ thuộc cùng tỉnh: Thực hiện nộp Hồ sơ kê khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp chủ quản. 

+ Chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh: Thực hiện nộp Hồ sơ kê khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh.

>>>Xem thêm: Cách kê khai lệ phí môn bài 

2. Xuất hóa đơn cho chi nhánh

Căn cứ theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, việc xuất hóa đơn như sau:

♣ Đối với chi nhánh hạch toán độc lập: Xuất hóa đơn như bán hàng bình thường

♣ Đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

– Chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh: có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hoá đơn, chứng từ như sau:

+ Sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng

+ Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hoá xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

+ Đồng thời khi bán hàng, phải lập hoá đơn và Bảng kê hàng hoá bán ra gửi về trụ sở chính. Trụ sở chính lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa thực tế tiêu thụ.

– Chi nhánh hạch toán cùng tỉnh: 

Thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với số hàng xuất bán cho người mua và được kê khai; khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo hóa đơn giá trị gia tăng của cơ sở giao hàng xuất cho. 

>>>Xem thêm: Xuất hóa đơn cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc 

3. Kê khai thuế giá trị gia tăng

♣ Đối với chi nhánh hạch toán độc lập: Kê khai tại chi nhánh

♣ Đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

– Chi nhánh hạch toán phụ thuộc cùng tỉnh:

Kê khai tại trụ sở chính.

Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn, massage, karaoke thì Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế.

– Chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh:

Khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh.

Nếu chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính.

Đối với trường hợp doanh nghiệp có dự án kinh doanh bất động sản ở địa phương cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính, nhưng có thành lập chi nhánh tại đó. Doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký thuế và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ đối với hoạt động kinh doanh bất động sản với cơ quan thuế địa phương nơi phát sinh hoạt động kinh doanh bất động sản.

4. Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ theo Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC, sửa đổi bổ sung bởi Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC:

Đối với chi nhánh hạch toán độc lập: Kê khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp

♣ Đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

Chi nhánh không phải thực hiện kê khai thuế tại cơ quan thuế. Mà sẽ thực hiện khai thuế tại trụ sở chính.

♣ Đối với những cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc khác tỉnh với trụ sở chính: Thì nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tập trung tại trụ sở chính. 

5. Khai thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC,

♣ Đối với chi nhánh hạch toán độc lập: Kê khai và quyết toán thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

♣ Đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc: Kê khai và quyết toán tại trụ sở chính của công ty. 

6. Báo cáo tài chính

♣ Đối với chi nhánh hạch toán độc lập:

Kê khai và nộp báo cáo tài chính, quyết toán thuế tại chi nhánh đó

♣ Đối vớ chi nhánh hạch toán phụ thuộc

– Chi nhánh hạch toán phụ thuộc cùng tỉnh:

Kê khai và nộp báo cáo tài chính về cho trụ sở chính. Trụ sở chính làm báo cáo tài chính hợp nhất và nộp lên cơ quan thuế.

– Chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh:

Lập báo cáo hoạt động kinh doanh gửi về Công ty mẹ ở trụ sở chính. Công ty mẹ căn cứ vào đó lập báo cáo tài chính tổng hợp (báo cáo tài chính hợp nhất) cho toàn bộ doanh nghiệp tại trụ sở chính. Và nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế tại địa phương có trụ sở chính. Còn chi nhánh hạch toán phụ thuộc không phải lập báo cáo tài chính gửi cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý chi nhánh. 

Trên đây là những lưu ý về cách kê khai thuế cho chi nhánh hạch toán độc lập và phụ thuộc. Nếu khách hàng có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.