Cách viết hóa đơn hàng để cho biếu tặng, tiêu dùng nội bộ

Người bán phải lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ. Bao gồm cả hàng để cho biếu tặng hay tiêu dùng nội bộ. Người bán phải lưu ý những điều gì khi lập hóa đơn? Cách viết hóa đơn hàng để cho biếu tặng, tiêu dùng nội bộ như thế nào? Cùng Taxkey tìm hiểu.

1. Những lưu ý khi lập hóa đơn hàng để biếu cho tặng, tiêu dùng nội bộ.

1.1. Hàng để biếu cho tặng.

Khi xuất hàng hóa, dịch vụ để cho biếu tặng (khách hàng, công nhân viên …) Thì phải lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng như bán hàng bình thường. 

Nếu giá trị quà tặng từ 200.000 đồng trở lên thì Công ty phải lập riêng hóa đơn cho từng người, từng khách hàng được nhận. Nếu họ không lấy hóa đơn thì cuối ngày lập chung 1 hóa đơn. Trường hợp giá trị quà tặng dưới 200.000 đồng thì Công ty có thể lập chung một hóa đơn kèm theo bảng kê danh sách người lao động, khách hàng nhận quà tặng vào cuối ngày.

Khi công ty không thực hiện hoạt động kinh doanh vàng và thực hiện tính thuế theo phương pháp khấu trừ. Công ty có mua các sản phẩm vàng đã qua chế tác từ các tổ chức có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý để làm quà biếu, tặng cho khách hàng. Thì Công ty phải lập hóa đơn giá trị gia tăng. Trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế giá trị gia tăng như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

1.2. Hàng tiêu dùng nội bộ

Nếu xuất hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất thì không phải lập hóa đơn. Đồng thời không phải kê khai thuế giá trị gia tăng. 

Nếu xuất tiêu dùng nội bộ không phục vụ cho quá trình sản xuất thì phải lập hóa đơn. Nhưng không kê khai thuế giá trị gia tăng. Trên hóa đơn ghi: Dòng giá bán là giá chưa thuế giá trị gia tăng; Dòng thuế suất và tiền thuế không ghi, gạch chéo.

2. Cách viết hóa đơn hàng để biếu tặng cho, tiêu dùng nội bộ

2.1. Cách viết hóa đơn hàng để biếu tặng cho

Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương. Là giá tính thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

Tên, địa chỉ, mã số thuế người bán và tên, địa chỉ mã số thuế người mua ghi như bình thường. Khi lập hóa đơn, kế toán phải ghi rõ “Người mua không lấy hóa đơn” hoặc ghi “Người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế” nếu khách hàng không lấy hóa đơn.

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6 = 4×5
01 Máy tính DELL Precision M4800 chiếc 3 13.000.000 39.000.000
  (Hàng cho biếu tặng không thu tiền)        
           
Cộng tiền hàng:                                                                                                            39.000.000
Thuế suất thuế GTGT: 10%    Tiền thuế GTGT:                                                             3.900.000

Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                                           42.900.000

Số tiền viết bằng chữ:    Bốn mươi hai triệu chín trăm nghìn đồng

>>>Xem thêm: Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng khi khách hàng không lấy hóa đơn

2.2. Cách viết hóa đơn hàng để tiêu dùng nội bộ

Về hóa đơn

Đơn vị phải lập hóa đơn đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ. Trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.

Về thuế giá trị gia tăng

+ Trước ngày 01/9/2014: Đơn vị phải tính và nộp thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa tiêu dùng nội bộ. Trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ như xuất hàng hóa để chuyển kho nội bộ; xuất vật tư; bán thành phẩm để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh.

+ Từ ngày 01/9/2014: Đơn vị không phải tính và kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh.

Các tiêu thức về tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, người bán: Vẫn ghi như bình thường.

Để hiểu rõ hơn, quý khách hàng có thể theo dõi ví dụ sau:

Công ty Taxkey đầu tư mua hai máy tính xách tay cho bộ phận kế toán. Và quyết định mua loại máy tính HP Pavilion với giá 11.000.000 đồng/chiếc (giá chưa bao gồm thuế). Hóa đơn sẽ được ghi như sau:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá  Thành tiền
1 2 3 4 5 6 = 4×5
01 Máy tính HP Pavilion chiếc 2 11.000.000 22.000.000
  Xuất tiêu dùng nội bộ        
           
Cộng tiền hàng:                                                                                                             22.000.000
Thuế suất GTGT:     \   , Tiền thuế GTGT:                                                                                 \

Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                                            22.000.000

Số tiền viết bằng chữ:                       Hai mươi hai triệu đồng

Dựa vào hóa đơn trên, khách hàng có thể viết các hóa đơn khác tương tự.

>>>Xem thêm: 

Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng kèm theo bảng kê chi tiết

Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng, dịch vụ, xây dựng

Trên đây là bài viết về cách viết hóa đơn hàng để cho biếu tặng, tiêu dùng nội bộ. Nếu còn có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi. Taxkey cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín.

Comments are closed.