Hướng dẫn cách viết hóa đơn thu tiền bằng ngoại tệ

Nhiều kế toán lúng túng trong việc viết hóa đơn thu tiền bằng  ngoại tệ. Doanh nghiệp xuất hóa đơn như thế nào? Viết hóa đơn thu tiền bằng ngoại tệ? Cùng Taxkey tìm hiểu.

1. Các trường hợp được xuất hóa đơn bằng ngoại tệ

Các doanh nghiệp Việt Nam được phép xuất hóa đơn bằng ngoại tệ khi thuộc đối tượng được bán hàng hóa, dịch vụ thu tiền bằng ngoại tệ. Bao gồm:

– Doanh nghiệp chế xuất:

+ Bán hàng hóa, dịch vụ cho người nước ngoài.

+ Bán hàng hóa, dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất khác trong nước. 

– Doanh nghiệp thông thường:

+ Bán hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất.

+ Bán hàng hóa, dịch vụ cho doanh nghiệp nước ngoài.

– Doanh nghiệp bảo hiểm với dịch vụ bảo hiểm của hàng hóa, dịch vụ phải mua tái bảo hiểm ở nước ngoài. 

– Tổ chức kinh doanh hàng miễn thuế bán hàng trong cửa hàng miễn thuế.

– Tổ chức cung ứng dịch vụ tại khu cách ly, tại các cửa khẩu quốc tế, tổ chức kinh doanh kho ngoại quan. 

2. Hóa đơn thu tiền bằng ngoại tệ

Đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam.

Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ: 10.000 USD – Mười nghìn đô la Mỹ.

Người bán đồng thời ghi trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn.

Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.

>>>Xem thêm: Những nội dung trên hóa đơn giá trị gia tăng đã lập

3. Hướng dẫn cách viết hóa đơn thu tiền bằng ngoại tệ

Khi lập hóa đơn, Công ty ghi tổng số tiền thanh toán bằng nguyên tệ. Phần chữ ghi bằng tiếng Việt. Và tỷ giá trên hóa đơn theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản. 

Khách hàng có thể tham khảo cách viết như sau:

Hướng dẫn cách viết hóa đơn thu tiền bằng ngoại tệ
                      Hướng dẫn cách viết hóa đơn thu tiền bằng ngoại tệ

>>>Xem thêm: Cách viết hóa đơn có nhiều hàng nhiều dòng

Trên đây là bài viết về cách viết hóa đơn thu tiền bằng ngoại tệ. Nếu khách hàng còn có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi. 

Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế uy tín chất lượng  

Comments are closed.