Cách viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng, qua fax

Công nghệ ngày càng phát triển. Người tiêu dùng ngồi ở nhà cũng có thể mua sắm được. Thông qua điện thoại, qua internet, qua fax là đã có thể mua được những thứ mình cần. Trong trường hợp này, người bán hàng sẽ phải viết hóa đơn như thế nào? Cách viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng, qua fax như thế nào? Taxkey sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc về vấn đề này.

1. Hóa đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng, qua fax

Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của luật kế toán.

Bán hàng qua điện thoại, qua mạng, qua fax thì người bán hàng cũng phải xuất hóa đơn. Cũng giống như các loại hóa đơn khác, hóa đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng, qua fax cũng có các nội dung tương tự như vậy. 

Các nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn gồm có: Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn; Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán; Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua; Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ; Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn; Tên tổ chức nhận in hóa đơn.

Tuy nhiên riêng đối với việc mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn.

>>>Xem thêm: 

Những nội dung trên hóa đơn giá trị gia tăng đã lập

Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng hóa, dịch vụ

2. Cách viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng, qua fax

Tại điểm đ Khoản 2 Điều 16 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định:

“Riêng đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn. Khi lập hóa đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.”

Theo đó, khi lập hóa đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng, qua fax, người bán hàng sẽ phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng,qua fax ở mục tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”. Các tiêu thức khác ghi như bình thường. 

Để có thể hình dung rõ hơn, quý khách hàng có thể tham khảo ví dụ sau:

Khi TV đang phát sóng giới thiệu về tủ lạnh SBS SAMSUNG 539 Lít có giá là 18.000.000 đồng (chưa có VAT), chị B gọi điện đặt hàng. Khi đó, nhà sản xuất sẽ xuất hóa đơn như sau:

Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu: AA/18P

                                                                  Liên 1: Lưu                                            Số: 0000001

                                                                                                          Ngày……tháng…..năm 2018

Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH ACD

Mã số thuế: 0124569843

Địa chỉ: Số 25, Đường Quán Thánh, Phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0934567865                                   Số tài khoản: 23456762435

Họ và tên người mua hàng: Nguyễn Thị B

Tên đơn vị công tác:  ……….

Mã số thuế: …….

Địa chỉ: ………

Hình thức thanh toán: CK                                          Số tài khoản
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá   Thành tiền
1 2 3 4 5 6 = 4×5
01 Tủ lạnh SBS SAMSUNG 539 Lít chiếc 1 18.000.000 18.000.000
           
Cộng tiền hàng:                                                                                                            18.000.000
Thuế suất GTGT:  10%   ; Tiền thuế GTGT:                                                                   1.800.000

Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                                           19.800.000

Số tiền viết bằng chữ:                   Mười chín triệu tám trăm nghìn đồng

Người mua hàng

(ký, ghi rõ họ tên)

Bán hàng qua điện thoại

Người bán hàng

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

>>>Xem thêm: 

Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng khi khách hàng không lấy hóa đơn

Cách viết hóa đơn khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu

Trên đây là bài viết về cách viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng, qua fax. Nếu khách hàng có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi.

>>>Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói uy tín nhất   

Comments are closed.