Xử lý hóa đơn bị mất, cháy, hỏng

Mất hóa đơn, cháy hóa đơn, hỏng hóa đơn là điều mà các người bán, người mua không ai mong muốn. Xử lý hóa đơn bị mất cháy hỏng như thế nào? Cùng Taxkey tìm hiểu.

1. Cách xử lý khi mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra:

– Khi phát hiện việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đầu ra (dù chưa lập hay đã lập):

♣ Cách xử lý:

– Lập báo cáo mất hóa đơn gửi lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thời gian thực hiện là trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra mất, cháy, hỏng.

Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn mẫu số theo 3.8 Phụ lục 3. Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Nếu nộp trực tiếp: Các bạn tải mẫu trên về, làm rồi nộp trực tiếp cho chi cục thuế. Chú ý: Phải liên hệ xem Chi cục thuế quản lý có nhận trực tiếp không).

Nếu nộp qua mạng: các bạn đăng nhập phần mềm HTKK

♣ Cách làm báo cáo mất hóa đơn trên phần mềm HTKK:

Cột số 1: Số thứ tự.

Cột số 2: Mẫu hóa đơn

Cột số 3: Tên loại hóa đơn

Cột số 4: Mẫu số

Cột 5: Ký hiệu hóa đơn

– Các bạn xem ký hiệu trên hóa đơn như nào thì ghi vào.

Cột 6  và 7: Từ số đến số

Cột số 8: Số lượng

Cột số 9: Liên hóa đơn

Cột số 10: Ghi chú

– Chú ý: Các bạn phải chọn đúng trường hợp này.

Cột lý do: Lý do mất là như nào, các bạn ghi vào

♣ Mức phạt khi mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra:

Từ ngày 15/12/2016 Theo Thông tư 176/2016/TT-BTC: Mức phạt làm mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra sẽ từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000. Cụ thể như sau:

– Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hoá đơn khi hoá đơn chưa đến thời gian lưu trữ hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn, trừ liên giao cho khách hàng (tức là mất liên 1, liên 3 ….), trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán. (Phạt từ 5.000.000 – 10.000.000 đồng)

Trường hợp người bán tìm lại được hoá đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.

Trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hoá đơn đã lập sai và đã xóa bỏ (người bán đã lập hoá đơn khác thay thế cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo.

Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người bán thuê thì xử phạt người bán theo quy định tại điểm này.

♣ Chú ý: 

Đây là mức phạt theo 1 lần làm báo cáo mất hóa đơn (1 lần làm báo cáo có thể mất nhiều hóa đơn). Nhưng nếu cơ quan thuế phát hiện ra việc bạn gộp nhiều lần lại để làm 1 lần báo cáo thì sẽ bị phạt theo từng lần làm mất.

– Nếu bị mất hóa đơn (Liên 2: giao khách hàng) mà bị cướp giật và có xác nhận của Công an thì sẽ không bị xử phạt.

>>>Xem thêm: 

Những nội dung trên hóa đơn giá trị gia tăng đã lập

Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn hàng bán bị trả lại tiền hiện nay

2. Cách xử lý khi mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào (liên 2)

– Dù là người bán hay người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 thì:

♣ Cách xử lý:

Bước 1: Hai bên lập biên bản ghi nhận sự việc:

– Trong biên bản phải ghi rõ liên 1 của người bán khai, nộp thuế trong tháng nào,

– Ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền),

– Đóng dấu trên biên bản. 

-Mức phạt sẽ từ 4 – 8 triệu .

Bước 2:

Người bán sao chụp liên 1 của hóa đơnký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua.

– Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.

Bước 3: Lập báo cáo Mất cháy hỏng hóa đơn nộp cho cơ quan thuế

Bên nào làm mất thì bên đó làm Báo cáo. Có thể làm trên phần mềm HTKK

Quy trình báo cáo trên HTKK:

Vào phần hóa đơn. Chọn: “Báo cáo mất, cháy, hỏng, hóa đơn (BC21/AC). Và thực hiện các quy trình các bạn làm tương tự như trên mục 1.

♣ Mức phạt mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào liên 2:

Từ ngày 15/12/2016 Theo Thông tư 176/2016/TT-BTC: Mức phạt làm mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào sẽ từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000. Cụ thể như sau:

– Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

Trường hợp người mua tìm lại được hoá đơn đã mất và báo cáo lại với cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt thì người mua không bị phạt tiền.

Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người mua thuê thì xử phạt người mua theo quy định tại khoản này.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

>>>Xem thêm: Cách viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng, qua fax

3. Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba:

Bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hoá đơn, thì căn cứ vào việc bên thứ ba do bên nào thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt.

Người bán thuê bên thứ 3 vận chuyển hàng kèm theo hóa đơn, nhưng bên thứ 3 làm mất. Thì người bán phải chịu trách nhiệm và bị xử phạt.

>>>Xem thêm: Hóa đơn ghi thiếu chữ phường, tỉnh, việt nam có được chấp nhận không?

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách xử lí hóa đơn bị mất, cháy, hỏng. Nếu khách hàng còn có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi.

Khách hàng cũng có thể tham khảo Dịch vụ kế toán thuế trọn gói của chúng tôi.

Comments are closed.