Xử lý hóa đơn khi thay đổi địa chỉ, tên công ty

Khi thay đổi tên công ty, địa chỉ công ty, hóa đơn cũ sẽ xử lý như thế nào? Xử lý hóa đơn khi thay đổi địa chỉ, tên công ty như thế nào? Taxkey sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc về vấn đề này. 

Căn cứ vào Thông tư 39/2014/TT-BTC, khi thay đổi tên công ty, địa chỉ công ty, có thể xảy ra hai trường hợp như sau:

1. Việc thay đổi địa chỉ, tên công ty không làm thay đổi mã số thuế, cơ quan quản lý thuế

Doanh nghiệp có thể sử dụng một trong hai cách sau:

1.1. Tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ

Nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành và chưa sử dụng. Tổ chức kinh doanh thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng. Và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. thông báo theo mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC. 

Trình tự thủ tục như sau:

Công ty chuẩn bị hồ sơ thông báo về việc xử lý hóa đơn khi thay đổi tên công ty cho cơ quan thuế. Bao gồm :

+ Thông báo điều chỉnh theo quy định của pháp luật. Theo mẫu số 3.13 Phụ lục 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC. Các thông tin mới sẽ được đóng ngay bên cạnh thông tin cũ của hóa đơn. Thông báo này sẽ được gửi qua mạng.

+ Photo hóa đơn bắt đầu thay đổi rồi đóng dấu thông tin công ty mới vào bên phải những thông tin cũ

+ Photo thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng của các hóa đơn thay đổi.

Sau 5 ngày làm việc kể từ ngày gửi đầy đủ và hợp lệ hồ sơ thì công ty mới được phép sử dụng hóa đơn.

1.2. Sử dụng hóa đơn mới

Doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn mới. Tuy nhiên, trước khi sử dụng, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thủ tục hủy hóa đơn cũ. Sau đó tiến hành thủ tục thông báo phát hành hóa đơn mới.

>>>Xem thêm: 

Cách nhận biết hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp, hợp lý, hợp lệ

Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng hóa, dịch vụ

2. Việc thay đổi địa chỉ dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Ở đây cũng có hai trường hợp xảy ra:

2.1. Tổ chức có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết

Doanh nghiệp sẽ thực hiện như sau:

– Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi. 

– Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn. Gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng theo mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC; thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến. Và được sử dụng ngay hóa đơn. 

Trong thời gian chưa thực hiện được việc nâng cấp chương trình Quản lý ấn chỉ để nhập được bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC); thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) đến cơ quan thuế nơi chuyển đến; Phòng/bộ phận Ấn chỉ Cục Thuế/Chi cục Thuế nơi chuyển đến căn cứ vào thông tin trên các bảng kê nêu trên và thông báo phát hành hóa đơn đã nộp ở cơ quan thuế nơi chuyển đi để nhập thông báo phát hành những số hóa đơn đăng ký tiếp tục sử dụng vào chương trình Quản lý ấn chỉ. 

2.2. Tổ chức có nhu cầu sử dụng hóa đơn mới

Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng. Và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi. Và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

>>>Xem thêm:

Quy định pháp luật về hủy hóa đơn giá trị gia tăng

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử trước khi sử dụng

Trên đây là những thông tin cơ bản về cách xử lý hóa đơn khi thay đổi địa chỉ, tên công ty. Nếu khách hàng có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp. 

Khách hàng cũng có thể tham khảo và sử dụng dịch vụ kế toán uy tín, chất lượng, giá rẻ của chúng tôi.   

Comments are closed.